VOJVODINA

Ta volEm je celu, musavu i prašnjavu, bačku, sremačku, banatsku, totsku, bunjevačku, šokačku; svinjarsku, ruzmarinsku i vinsku – od mirisa njenog moj je duh satkan. VolEm je garavu i paorsku, vršidbenu i varošku – Vojvodinu moju perjem gusaka odevenu. Klasjem svojim od’ranila me je, mlekom ravničarskim odojila me je. Sad moja duša svetom putuje, al’ di god stanem – na Vojvodinu mirišem. –

Slobodan Boba Petrovic