VII Međunarodna naučna konferencija “Javne politike i politika kao javna stvar” – izlaganje rada koji je Slobodan napisao za ovaj skupo i objavio “Politika kao oruđe i oružje”, Beograd.