Nakon 15 dana kompletirane su i fotografije sa održane manifestacije pod nazivom “Java jednog metafizičara”. Ovom prilikom se zahvaljujem svim mojim prijateljima koji su me podržali i učinili da ova svečanost dobije ovako glamurozne dimenzije koje je i imala. Prvenstveno ogromnu zahvalnost dugujem biću koje živi svoju umetnost – Erni Ferjanič – recenzentu mog almanaha, slikarki i pesnikinji koja je do sada imala preko 140 samostalnih izložbi i 400 grupnih izložbi u Sloveniji i na svim kontinentima sveta. Zahvaljujem se najboljoj umetnici fotografisanja koja me je sve vreme fotografisala i napravila fantastičnu fotografiju za korica – Ani Vuletić. Zahvaljujem se grafičkoj dizajnerku ing. Heleni Poljovka Mitić – koja je dala dušu, smisao i grafički identitet knjizi “Java jednog metafizičara”. Zahvaljujem se svim mojim prijateljima iz Slovenije, Austrije, Amerike, Nemačke, Palestine i drugih zemalja koji su došli da me podrže to veče, zahvaljujem se Ambasadi Države Palestine, zahvaljujem se sledećim medijskim kućama: RTS, TV VOJVODINA, TV HAPPY, TV FRUŠKA GORA, KCN 1, PALMA PLUS, RADIO SREM RUMA, kao i drugim televizijskim stanicama koje su emitovale prilog o manifestaciji, NVO NOMCENTAR – direktorki Dušici Birovljević, NVO BALKANAC – direktoru Nemanji Cvetkoviću, NVO ARAPSKI CENTAR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU – direktorki Sanji Kostadinovic, mnogobrojnim blogovima koji su pisali i događaju. Zahvaljujem se G-dinu Milenku Todorovicu ispred Zadužbine Ilije M. Kolarac, mojim prijateljima: Ruški Jakić, Aleksandru Filipoviću, Milošu Zeljkoviću, Zlatku Markovinoviću, Miliju Čoliću, Snežani Dakić, Vesni da Vinča, Vladimiru Macuri, divnim solistkinjama IRENI, JASNI ĐOKIĆ, MARINI STEFANOVIĆ, zahvaljujem se vlasniku KunstHaus-a i neopisivo velikom prijatelju Naniju Poljanecu, kao i svim prijateljima iz Rogaške Slatine koji su uspeli da dođu (neki i na 24h) da me podrže i zajedno sa mnom slave… ZAHVALJUJEM SE I SVIMA ONIMA KOJE OVDE NISAM NAVEO, A IMA IH PREKO POLA HILJADE, jer su upravo oni osnova i smisao mog rada… Poruka za kraj: Snovi se ostvaruju, ako na njihovoj realizaciji radite i ako to snažno želite. Ja već godinama živim svoje snove… H V A L A V A M

ALBUM