Biografija

Slobodan Boba Petrović rođen je 11. marta 1987. godine u Beogradu.

Kad je prohodao, na postupanici je izabrao olovku, što ga je u istinu kroz život i opredelilo.

Čim je naučio da koristi sva slova, počeo je koješta da piskara. Odrastao je u porodičnoj kući Petrovića, u Batajnici (Srem), u paorskoj porodici, gde njegova porodica živi od 1700. godine. Na tom istom prostoru kao jedini muški potomak – danas živi i stvara.

Kao dete Srema, pisao je o žitnim poljima, sjaju sunca i čestitosti paora. Slobodanov literarni rad zapazili su profesori srpskog jezika, kako u osnovnoj i srednjoj školi, tako i od samog opismenjavanja, njegov životni učitelj i uzor, deda Sreta – (deda teča – profesor srpskog jezika i književnosti).

Slobodan je dobitnik većeg broja nagrada na školskim takmičenjima, gde se pokazao ne samo kao dobar literarni stvaralac, već i kao talentovani glumac amater.

Danas je Slobodan doktorand studija Teorije prava na Pravnom fakultetu Džon Nezbit Univerziteta. Naučno-istraživački bavi se filozofijom prava, politikologijom, ustavnim pravom, etikom i retorikom.

Od 2006. godine je član Goethe Institut-a.

2011. godine boravio je na Internacionalnom kulturnom institutu u Beču (Internationales Kulturinstitut Wien) na usavršavanju znanja nemačkog jezika i austrijske kulture i politike.

Naučno-istraživački i stručni članci koje je Slobodan napisao:


1. “Social democracy and the trade unions”, The 4th Scientific International Conference “Trade unions and politics”, Belgrade, November 2012. – Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship, Belgrade, p. 44-51, ISBN 978-86-86707-55-0, 2012., M33


2. “Law and ethics in economics”,The 5th Scientific International Conference “Moral effects of economy and economic effects of morality, Belgrade, June 2013. – Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship, Belgrade, June 2013., p. 204-211, ISBN 978-86-86707-58-1, 2013., M33


3. “Religijske premise prava”, Nomotehnički centar – Beograd, Beograd, 2013., str. 162-175, ISSN 2334-8631, COBISS.SR-ID 199642636, UDK 33, (2/2013), M54


4. “Deset prioritetnih predloga za reformu lokalne samouprave Republike Srbije”, Nomotehnički centar – Beograd, Beograd, str. 201-217, ISSN 2334-8631, COBISS.SR-ID 199642636, UDK 33, (1/2014), M54


5. “Moralni i vaspitni elementi individualnosti, kao filozofija života i shvatanja prioriteta unapređenja društvene svesti o zaštiti životne sredine”, Međunarodna naučna konferencija “EnE – Životna sredina ka Evropi”, Beograd, 2014., str. 117-120, ISBN 978-86-89961-00-3 COBIS.SR-ID 207623436, 2014., M33


6. “The awareness of the neccesity of political culture a condition of economic progress of Republic of Serbia”, The 6th International Scientific Conference “Economy and Politics”, Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship, Belgrade, June 2014., p. 151-159, ISBN 978-86-86707-60-4, COBISS.SR-ID 207731468, 2014., M33


7. “Metaphysics aspurpose and meaning rights”, Magasine “Entrepreneurship”, p. 56-63, ISSN 2334-6442, COBISS.SR-ID 211841036, 2014., M54


8. “Država posmatrana kroz prizmu pojedinca”, Nomotehnički centar – Beograd, Beograd, 2015., str. 131-136, ISSN 2335-061X (Knjiga u okviru projekta: “Zašto plagijat kad može original”), 2015., projekat


9. “Etički aspekti individue kao kreatora saobraćajne bezbednosti”, Beograd, 2015. str. 123-126, ISBN 978-86-87451-48-3 COBISS.SR-ID 214492172 (Knjiga u okviru projekta: “Socijalna inovacija u funkciji saobraćajne bezbednosti – budi inovativan kreiraj saobraćajnu bezbednost” – Projekat finansiran od strane Gradske uprave Grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, projekat sproveo Nomotehnički centar – Beograd), 2015.


10. “Policy as a tool and weapons”, The 7th International Scientific Conference “Public policies and politics as a public matter”, Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship, Beograd, 2015., p. 189-197, ISBN 978-86-86707-62-8, COBISS.SR-ID 220497676, 2015., M33


11. “Država kao determinanta uspešne poslovne etike progresivnog preduzetništva”, Regionalna naučnostručna i biznis konferencija – Limen 2015, (finansijski podržala Vlada RS, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Beograd, 2015., str. 520-525, ISBN 978-86-80194-02-8, COBISS.SR-ID 220662540, UDK 005(082) 005.322:316.46(082) 658(082), 2015., M63


12. “Etički i religijski aspekti eutanazije”, Nomotehnički centar – Beograd, Beograd, 2015., str. 5-18, ISSN 2334-8631, COBISS.SR-ID 199642636, UDK 33, (5/2015), M54


13. “Political and cultural adventages and consequences of globalisation in the political system of the Republic of Serbia”, The 8th International Scientific Conference “Conflict globalization – Making a New World”, Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship, June 3., 2016., Belgrade, M33


14. “Uloga države u prevazilaženju etičkih, religijskih i kulturoloških razlika, sa aspekta uticaja globalnih medija i međunarodnog faktora, kao merilo savremenosti političkog sistema”, Republika Srpska, Banja Luka, 2016.,str. 111-117, UDK 321.01:32.019.51]:659.1/.2 DOI 10.7251/ZREMP1601111P, ISBN 978-99938-1-290-6 (Besjeda), COBISS.RS-ID 6101784, 2016., M33


15. “Novi izazovi Evropske unije u monetarnoj politici”, Nomotehninčki centar – Beograd, Beograd, str. 44-56, ISSN 2334-8631, COBISS.SR-ID 199642636, UDK 33, (5/2016), M54


16. “Politische Kultur als Voraussetzung für die Erschaffung des unternehmerischen Klimas und Modernisierung des politischen Sistems Serbiens” (u pripremi)


17. “Social innovation through implementation of information technology as a condition of political and legal progress“ (u pripremi)

Ostale aktivnosti:


1. 2002. do 2005. Obavljao funkciju predsednika odeljenja

2. 2005. Objavio prvu knjigu poezije i proze (autorsko delo) „Kapija mašte”

3. 2006. – do danas, član Goethe Institut-a u Beogradu

4. 2007. do 2008. Obavljao funkciju predstavnika studenata u Senatu Megatrend univerziteta

5. 2008. do 2011. Obavljao funkciju predsednika studentskog parlamenta Fakulteta za državnu upravu i administraciju

6. 2009. Objavio drugu knjigu poezije i proze (autorsko delo) „Dok ravnica drema”

7. 2010. Sa grupom kolega utemeljio i pokrenuo „Sretenjsko takmičenje retoričara” na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta

8. 2012 – 2015 obavljao funkciju studenta prodekana na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta

9. 2012. izabran za predsednika Retoričko-debatnog kluba Fakulteta za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta

10. Od aprila 2013. godine član Upravnog odbora, stručni saradnik i predavač u okviru edukativnih radionica Nevladine organizacije „Nomotehnički centar“ – Beograd

11. 2013. izabran za člana redakcije univerzitetskog časopisa „Megatrendov glasnik“

12. 2013. na IX naučnom konkursu master radova, master rad „Filozofski i religijski temelji pravne misli“ proglašen najboljim u kategoriji i štampaće ga Zadužbina „Andrejević“ iz Beograda kao monografiju

13. 2013. izabran za predstavnika studenata Megatrend univerziteta u SKONUS-u, Beograd

14. Od aprila 2013. do januara 2017. godine, član Uređivačkog odbora i Redakcije Zbornika „Nova naučna edukativna misao“ ISSN broj 2334-8631 i COBISS.SR-ID broj 199642636, Zbornik se bavi promocijom Socijalne inovacije u nauci, pruža šansu svim mladim istraživačima da po prvi put objave svoj stručni i naučni rad.
Izdanja Zbornika (1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 1/2014. 2/2014. 3/2014, 4/2014, 5/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 1/2016).

15. 2014. učestvovao u projektu izrade Enciklopedije industrijskih odnosa, kao saradnik u izradi odrednica pravnog, politikološkog i filozofskog dela u izdanju Službenog glasnika, Beograd (ISBN 978-86-519-1740-3)

16. Od marta 2014. do januara 2016. godine član Uređivačkog odbora i Redakcije Zbornika „Zašto plagijat kad može original“, zbornik eseja edukativne radionice /
ISSN 2335-061X, COBISS.SR-ID 207651340 – Izdanje: 1/2014, 2/2014, 1/2015)

17. 2014. objavio treću knjigu poezije pod nazivom „Šapat snova“

18. Od oktobra 2014. do decembra 2014. godine, član Redakcije i Uređivačkog odbora izdanja za mame i trudnice, kroz projekat “Socijalna inovacija u sluzbi efikasnog ostvarivanja prava socijalne zaštite – Budi uključen!”, koji finansira Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zastitu, koji sprovodi Nomotehnicki Centar Beograd, ISBN 978-86-87451-45-2, COBISS.SR-ID212178956

19. Od decembra 2014. do juna 2015. godine predavač i stručni saradnik u Projektu “Socijalna inovacija u funkciji saobraćajne bezbednosti, budi inovativan – kreiraj saobraćajnu bezbednost”, koji se finansira iz budzeta Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj, koji sprovodi Nomotehnicki Centar Beograd.

20. 2014. Umetnička grupa KunstHaus iz Slovenije objavila je izbor iz dela književnog stvaralaštva Slobodana Petrovića pod nazivom „Besede brez besed“ na slovenačkom jeziku ISBN 978-961-6487-82-5 Ljubljana

21. U zimskom semestru 2014. godine angažovan kao predavač u okviru projekta „Preventivni talas“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u zdanju Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, na poziv Studentske Asocijacije Univerziteta u Novom Sadu, na temu „Administrativna pismenost – obuka korespondencije i pisanja stručnih i naučnih radova”, a u drugom setu predavanja učestvovao takođe kao predavač u oblasti zaštite životne sredine u Projektu Ekoteka sa ciljem promocije socijalne inovacije pod nazivom: „Novi HORIZONT životne sredine, #etika, #religija, #socijalnaInovacija, #Europa2020, #Hoziron2020“.

22. Od oktobra 2015. do aprila 2016. godine angažovan kao istraživač (pravna oblast) u Projektu „Edukacija i podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja kod mladih kroz kreiranje i upotrebu mobilne aplikacije kao modelu inovativno-kreativnog učenja“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj.

23. U zimskom semestru 2015/2016. (decembar mesec) držao predavanja na Univerzitetu u Novom Sadu, u organizaciji Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta, pod nazivom: „Kreiranje projekata i menadžment poslovanja – Plan B“. Edukativna radionica i predavanja priređeni su u okviru projekta „Preventivni talas“, koji su namenjeni studentima svih nivoa studija, koja se sprovodi uz finansijsku podršku Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodina.

24. Januar/februar 2016. angažovan kao učesnik u projektu „Gde su naše plate“, koji sprovodi Centar za industrijske odnose, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Službe za informisanje Gradske uprave Grada Beograda.

25. Od maja meseca 2016. godine izabran za ambasadora Evropske nagrade mladih (European Youth Award – Austria) – Austrija, koja se organizuje pod pokroviteljstvom: Saveta Evrope, Evropskog parlamenta, UNESCO-a, UNIDO-a (www.eu-youthaward.org)

26. Od oktobra 2016. do marta 2017. godine angažovan u realizaciji mobilne aplikacije u Projektu „Osnove saobraćajne kulture uz primenu digitalne inovacije (vebinara) kao modelu prevencije i usvajanja pozitivnih stavova ponašanja u saobraćaju – Poštuj propise, budi saobraćajno kulturan“

27. Od oktobra 2016. godine član upravnog i uređivačkog odbora u Projektu „Law and Media innovation club“ kojim koordinira Nevladina organizacija Nomotehnički centar.

Slobodanova interesovanja, u slobodno vreme su: metafizika, poezija, vrtlarstvo i slikarstvo

Govori, čita i piše nemački jezik.

Slobodan Boba Petrović